Astrologie

Astrologie Nederland

De tijd vliegt, en er is nog zoveel om te leren over astrologie, ook in Nederland.

Hoewel Astro Reflections dus altijd op zoek is naar nieuwe ontdekkingen en informaties over astrologie, en reflecterende aan astrologie, leek het ons toch de moeite waard aan dit onderwerp aandacht te besteden.

In de historie van de Nederlandse astrologie zijn er naar onze mening twee markante personen:

  1. Mevrouw Mellie Uyldert, geboren in 1908 en overleden in 2009,

  2. De heer Jan Bernhard Gieles, geboren in 1918 en overleden in 2007.

  • Mevrouw Uyldert is bekend om haar combinatie van (theosofische) astrologie en daaruit voortvloeiende natuurlijke voedingssupplementen voor een gezond leven. Ze publiceerde het eerste Nederlandse astrologie magazine: de Kaarsvlam.

  • De heer Gieles is bekend om zijn klassieke astrologie en min één systeem. Ook hij publiceerde een astrologisch magazine: Sagitarius.

Wat deze twee Nederlandse astrologen met elkaar ongewild deelde; is de tweede wereldoorlog van 1940 t/m 1945. Zowel mevrouw Uyldert en de heer Gieles hebben beide nadien astrologie in Nederland beoefend, en een astrologie praktijk gehad. Beide zijn eveneens overleden in Nederland.

Hun invloed en verloop betreft astrologie Nederland is wel totaal anders geweest. Mevrouw Uyldert schreef talloze boeken na 1945 die hun stempel hebben gedrukt op de astrologie in Nederland, alsmede met haar astrologie praktijk, en samen met het magazine de Kaarsvlam. Zij inspireerde veel mensen met haar astrologie en haar kennis van planten en voedingssupplementen.

De heer Gieles zijn invloed en verloop in de astrologie in Nederland is ook opzienbarend te noemen. Zijn min één systeem, astrologie praktijk, astrologie cursussen, en magazine Sagitarius, hebben eveneens diverse mensen geïnspireerd en / of geholpen.

Deze twee markante personen hebben in Nederland dus mede de astrologie geïntroduceerd en mogelijk gemaakt. Hoewel ze alle twee hun typisch eigen concrete benadering in astrologie hadden, neemt dat niet weg dat zij de basis hebben gelegd voor de bekendheid van astrologie in Nederland bij de meesten mensen die daarin waren geïnteresseerd toen, en nu; mogelijk onbewust.

Overwegende dat astrologie dus is geen dode wetenschap is maar een levende, is de oorsprong van astrologie in Nederland dus evenzo belangrijk om te weten en / of te kennen. Het niet vermelden van deze twee markante Nederlandse astrologie pioniers zou hun, en historisch astrologie Nederland, geen recht doen zo ook niet voor toekomstige astrologie studenten.

Op het internet is anno 2021 veel informatie te vinden. Soms objectief, en soms subjectief. Astro Reflections heeft geen mening, opvatting, of anderszins een standpunt over de eventuele andere zaken die vermeldt zijn over deze twee personen waar dan ook.

Puur inhoudelijk worden deze twee markante personen hier vermeldt op hun objectief kenbare en controleerbare daden uitsluitend ten behoeve van de astrologie Nederland. Alleen de feitelijke geschiedenis van deze twee markante personen in astrologie Nederland zijn dus van belang voor Astro Reflections op basis van wat wij zelf objectief hebben kunnen controleren.