Over ons

Welkom op de website van Astro Reflections.

Astro Reflections betekent zoveel als; reflecteren aan de astrologie ten opzichte van onszelf, andere mensen, en de wereld in beweging.

Het woord Astro heeft als originele herkomst het Latijn. De oude Grieken hebben het woord afgeleid vanuit het

Latijn naar: ἀστρο : ster.

Het woord Reflections heeft als originele herkomst het Engels. De Britten hebben op hun beurt het woord in hun taal opgenomen vanuit het

Latijn: cogitationes : reflections.

Het symbool van Astro Reflections (de twee driehoeken, die met de pieken in elkaar schuiven van boven naar beneden én beneden naar boven) symboliseert het hemel en aarde principe. Het is immers tussen deze aarde en hemel alwaar wij mensen dynamisch reflecteren over wat ons “van boven is overkomen”, en “wat dat bij ons beneden teweeg brengt met twee voeten op de aarde in het leven”. Maar misschien belangrijker nog; waarom.

Hermes 2 Astro Reflections
Hermes
Over ons Astro Reflections 3

1600 t/m 2021

Klassieke astrologie is dus géén: vage uitspraak over onszelf en / of andere en / of de wereld op basis van subjectieve voorkeur. Het is objectief bestudeerd, ontwikkeld, beredeneerd, gecontroleerd, en dóór geëvolueerd naar de stand van de wetenschap en praktijk, zoals alle andere moderne wetenschappen die heden ten dagen nog steeds een belangrijke rol hebben in onze wereld.

Waar zou onze gezondheidszorg nu zijn, als Hippocrates geen astroloog was?

Astro Reflections pretendeert niet “dé wijsheid en alle kennis in pacht te hebben”. Het tegendeel, dit online platform is juist opgericht om: de kennis en / of ontwikkelingen in de astrologie (en aanverwante gebieden) over en weer te delen met iedereen die daarin oprecht is geïnteresseerd en over wil verhandelen.

Maar belangrijk nog; integer over wil reflecteren en / of communiceren aldan zelfstandig en / of collectief uit vrije wil.

Astrologie door de eeuwen heen

Westerse astrologie is, onder invloed van de eerste Babylonische astrologen +/- 200 V.C. , in de Hellenistische periode in Griekenland tot stand gekomen. Veel van de Griekse wijsgeren en grote denkers, de grondleggers van de huidige Europese beschaving, waren; filosofen, wiskundige, natuurkundige, astronomen en astrologen, en beoefende deze ruwe vormen in meerdere of mindere mate.

In de tijdsperiode (+/- 300 V.C.) schonk de Griek Euclides van Alexandrië de wereld zijn geometrie. Deze meetkunde werd toegepast op de tijd en ruimte om hun heen, dus ook de kosmos.

De Griekse: oroskópio : horoscoop astrologie was geboren, en werd toegevoegd aan de bestaande wetenschappen: filosofie, wiskunde, natuurkunde, astronomie. Deze astrologische inzichten werden eveneens (verrijkend) toegepast op de overige wetenschappen.

De West-Europese beschaving kent dus zijn grondslag uit deze belangrijke Griekse periode. Enkele andere grote denkers en beoefenaars van de astrologie (met o.a. behulp van de meetkunde van Euclides) vóór de jaartelling vanaf Christus, tot en met medio 1600 in het huidige Europa:

Pythagoras, Plato, Aristoteles, Hippocrates, Guido Bonnati, Paracelsus, Johannes Kepler.

Grote denkers en wetenschappers die de verrijkende klassieke astrologie onderkende en erkende en beoefende. Astrologie is dus altijd al een onderdeel geweest van de moderne wetenschap en beschaving zoals wij die nu nog kennen in West-Europa, mede dankzij William Lilly 1600 N.C.

De klassieke astrologie wás en ís dus één van de moderne wetenschappen in en uit onze beschaving. Sterker nog in de bijbel (het evangelie van Matteüs 2:1-12) wordt gesproken over de vazalkoning Herodes de Grote van Judea, en drie wijze astrologen uit het Oosten die op doorreis waren door Judea.

Deze drie wijze astrologen, die de geboorte van Jezus Christus al geconcludeerd hadden naar aanleiding van hun studie van de sterren, moesten hem bezoeken en de eer bewijzen. Dat deden zij concreet door in de richting van de ster van Bethlehem te reizen, die de geboorteplaats van Jezus Christus aan de drie wijze astrologen uit het Oosten zou aanwijzen gaandeweg in hun reis. De rest is christelijke geschiedenis zoals bekend in West-Europa.

Over ons 2 medische astrologie Hippocrates
Hippocrates